д-р Атанас Славов

Атанас Славов е доктор по конституционно право (2009) и магистър по право (2003) на СУ „Св. Климент Охридски”. Д-р Славов преподава в същия университет (Катедра „Публична администрация”  и „Европеистика” ).  През 2016 г. защити докторат по право (консолидиране на демокрацията и политическата теология) в Университета на Глазгоу (Шотландия). Славов е специализирал конституционализъм и либерална политическа теория в Института за хуманитарни изследвания (САЩ), Университет Тилбург, Института за хуманитарни науки (Австрия), Теодор Хойс Акедемия (Германия). Неговите изследователски интереси и публикации са насочени към конституционното право и теория, пряката демокрация и гражданското участие, правото и религията, политическата теология. Автор на монографията “Върховенството на конституцията. Същност и гаранции” (ИК “Проф. Петко Венедиков”, София, 2010).

Професионален юридически опит: съветник по конституционни въпроси на министъра на правосъдието (август 2014-декември 2015), държавен експерт в “Съвета по законодателство” на Министерство на правосъдието, правен консултант в неправителствения сектор.

Включвам се тук, защото вярвам, че активната гражданска позиция е ключът към социална промяна на обществото, в което живеем. Основните ценности и принципи, които споделям са сложно преплетени. Най-общо по отношение на политиката и правото това са: индивидуалната свободаконституционно ограниченото управление и свободния пазар – класическата либерална триада. Към тях бих добавил уважението към традициите и институциите като условие за едно добро управление. В същото време считам, че християнството има важна публична мисия в демократичното общество.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s